Een greep uit het verleden van TTV Een en Twintig deel 2

donderdag
02
apr 2020
Deel berichtTwitterFacebookEmailLinkedIn

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus liggen de activiteiten van TTV Een en Twintig al enige tijd stil. Toch gaat TTV Een en Twintig in dit sportluwe tijdperk ‘nieuws’ brengen, namelijk wekelijkse stukjes over haar geschiedenis, totdat de sportieve prestaties het nieuws weer gaan bepalen. Dit jaar bestaat de vereniging immers 70 jaar, een mooie gelegenheid om kennis te maken met het rijke verleden van de tafeltennisvereniging uit Beek en Donk.

 

Vorige week schreef TTV Een en Twintig dat Piet d’n Bakker zijn bakkerij ter beschikking stelde als speelruimte. De bakkerij, als startpunt een aardige locatie, was bij nader inzien toch eigenlijk niet de meest geëigende plaats om een vereniging van de grond te krijgen.

Want dat wilden Wim Vriens, Harrie van Vlerken en Piet Jaspers: de tafeltennissport in clubverband gaan beoefenen.

Er was zo links en rechts al eens gepolst en uit de respons was gebleken dat verscheidene personen geïnteresseerd waren. De drie overlegden samen en unaniem was men het ermee eens dat de Café-zaal van Tinus en Corry van den Elsen (beter bekend als Tinus de Kneuter) de meest geschikte accommodatie was om daar met een officiële vereniging van start te gaan.

Dus toog men gedrieën naar Tinus de Kneuter en binnen weinige minuten was de zaak voor elkaar. Over zaalhuur werd niet gerept ! Noch door Tinus, noch door Wim Vriens en co.

Het “home” was er en niets stond er nog in de weg om op zondag 11 juni 1950 in café‚ Tinus van den Elsen de officiële oprichtingsvergadering van een tafeltennisvereniging uit te schrijven.

De nodige mond tot mond reclame zorgde ervoor dat een achttal belangstellenden waren opgekomen en zich opgaven als lid van de nieuwe vereniging.

Enkele jaren later is een gedenksteen ontworpen waarop de namen van de drie initiatiefnemers staan weergegeven, daarmee de herinnering aan de oprichting levend houdend.

Om de vereniging een “thuis” te geven bij Corry en Tinus van den Elsen, daarover zullen de initiatiefnemers nooit spijt gehad hebben.

De sfeer, de gezelligheid en de gemoedlelijkheid die de kastelein en zijn vrouw uitstraalden, de medewerking die de nieuwbakken vereniging op alle terreinen ten deel viel, zorgden ervoor dat de leden er zich thuis voelden en er tussen de leden een hechte band ontstond. Op de “opkamer”, de bühne van het toneel werd getennist.

Veel ruimte was er niet: je stond met je buik tegen de tafel en achter je stond op kleine afstand de kachel. Alleen het korte spel was dan ook maar mogelijk, rally’s, waarbij een aanvaller de verdedigende partij op enige afstand achter de tafel drong, konden niet gespeeld worden. Maar dit mocht de pret niet drukken ! Het was immers gezellig en gemoedelijk !

Dit laatste was op zijn minst net zo belangrijk als de mogelijkheid die geboden werd om te tafeltennissen. Door de “oudgedienden” wordt met enige weemoed teruggeblikt op de jaren bij Tinus de Kneuter en steevast worden termen als sfeer en gezelligheid in de mond genomen. Enkele namen van leden uit de begintijd, die hetzij uit overwegingen van sportieve aard, hetzij uit overwegingen van (laten we zeggen) recreatieve aard tot de vereniging toetraden : Theo van den Berg, Marinus Leenders (die tijdens hun Indie-tijd met tafeltennissen hadden kennis gemaakt), Marinus Verschuren, de gebroeders Ad en Jan van den Heuvel, Noud van Eerd, Joep van Balkom, Nico Jacobs, Piet van den Eynde.

Vanuit de Kajotters, waar overigens ook getafeltennist werd, meldden zich Harrie Fleskens en Toon van den Eynde (sr). Een van de zaken waarvoor het nieuwe bestuur onder leiding van W. Vriens zich gesteld zag, was het vinden van een naam.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft Noud van Eerd de suggestie gedaan om de vereniging de zeer toepasselijke naam “t.t.v. “Een en Twintig” te geven. Vanuit het hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft men indertijd de vereniging gecomplimenteerd met het vinden van deze originele naam.

Volgende week meer over de historie van TTV Een en Twintig. Voor nu: schuif die stoelen aan de kant, maak een provisorisch netje, pak je batje uit de kast én ping-pongen maar! Voor het laatste nieuws volg de Beek en Donkse Tafeltennisvereniging op Facebook en Instagram.